GOLİVAS MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmenin konusu, Golivas Sanal Mağazası’nın müşteri ile yaptığı satış fiyatı ve nitelikleri belirtilen ürün/ürünlerin sanal ortamda satışı ve müşteriye teslimi ile ilgili olarak; 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama ve Esasları ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
1-     Sözleşmenin Kurulumu ve Onayı

G.N.G. Gıda Dış Tic. Ltd. Şti. Adres : Dr. Ziya Mh. Sal. Sok. No:14/A Gemlik / BURSA  (Bundan sonra Golivas olarak anılacaktır) Sanal Mağazasından alışveriş yapmak için önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmanız ve kullanıcı (Müşteri olarak da anılabilir) şifresi edinmeniz gereklidir. Bu da, Golivas Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren, Golivas Sanal Mağazası sözleşmesine uymayı (ön bilgileri doğru ve eksiz olarak edindiğini) taahhüt etmiş kabul edilir.
 
2-     Sözleşme ile Sağlanan Hizmetlerin Tanımı
 
Golivas Sanal Mağazası sözleşmesini onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servislerinden (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme vs.) yararlanma ve elektronik ortamda alışveriş etme imkanı sunar.
 
3-     Golivas Sanal Mağazası Üyelik İşlemleri

Golivas Sanal Mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği, sadece kendisinin bileceği ve istediği zaman değiştirebileceği bir "şifre"ye sahip olur. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Golivas Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 
Kullanıcının Golivas Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem, Golivas Sanal Mağazası'na "login" veya “giriş” olmak şeklinde tanımlanır.
 
4-     Üye'nin Sorumlulukları
 
Üye, Golivas Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olması sebebi ile doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 
Golivas Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Golivas’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, sunulan hizmetlere yetkisi dışında ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Golivas Sanal Mağazası'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemekle sorumlu olacağını,
 
Golivas Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklediği dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bunların yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı doğabilecek zararlardan ötürü Golivas  Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Golivas tarafında oluşabilecek zararın tazmininin kendisine ait olacağını, servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Golivas Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını,
 
Golivas Sanal Mağazası'nda Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayacağını, kişi ya da kurumların şahsiyetlerini rencide eden, hakaret veya tehdit unsuru içeren, ahlaka ve adaba, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilerin yanı sıra  Golivas Sanal Mağazası'nın yazılımına zarar verecek mesaj, materyal ya da bilgi veya programları yayımlamayacağını, basmayacağını ve dağıtmayacağını,            
 
Golivas Sanal Mağazası’nda reklam yapmayacağını, herhangi bir mal ya da hizmet satmayacağını ya da satılmasına yönelik teklifte ve anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmayacağını, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamayacağını ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmayacağını, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olacağını,
 
Kullanıcı, Golivas Sanal Mağazası servisleri kullanılarak elde edilen kayıt veya malzemelerin tamamının rızası dâhilinde olduğunu,kabul eder. Kullanıcı bu kayıt veya malzemelerin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olacağını, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Golivas Sanal Mağazası' dan tazminat talep etmeyeceğini,
 
Golivas Sanal Mağazası'nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davranıldığı takdirde üyeyi servis dışına çıkaracağını ve gerekirse üyeliğe son vereceğini,
 
Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 
Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Golivas Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 
5-     Golivas Sanal Mağazası'na Verilen Yetkiler
 
Golivas Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Golivas Sanal Mağazası' nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 
Golivas Sanal Mağazası müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
 
Golivas Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
 
Golivas Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 
Golivas Sanal Mağazası'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Golivas Sanal Mağazası stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesiyle Golivas Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
 
Golivas Sanal Mağazası, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle gönderdiği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlama ve/veya site içerisinde Golivas Sanal Mağazası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, Golivas Sanal Mağazası' ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.
 
Golivas Sanal Mağazası, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklâm vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
 
Golivas Sanal Mağazası'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Golivas’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Golivas Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
 
Golivas Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Golivas Sanal Mağazası'nın sorumlu olmadığını kabul eder.
 
Golivas Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir.
 
Golivas Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Golivas Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 
6-     Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

Üye, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 
7-     Vergilendirme

Tüm alışverişler mevzuata uygun olarak vergilendirilir. Bu konuda gerçekleşen tüm kanuni değişiklikler Golivas Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 
8-     Fiyat Ve Satış Koşulları

Üye, Golivas, sözleşme konusu ürünlerin fiyatlarını ve satış koşullarını tek taraflı olarak her zaman değiştirebileceğini kabul eder.
 
9-     Ödeme

Üye, Golivas belirlenen ödeme koşullarına uyacağını kabul eder.
 
10-   Ürün Teslimatı

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir.
 
11-    Ürün İadesi
 
Ürün iadesi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama ve Esasları ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddeleri geçerlidir.
 
12-   Golivas Sanal Mağazası Kayıtlarının Geçerliliği             

Üye, bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Golivas’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Golivas Sanal Mağazası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
13-    Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.
14-    Muvafakat

Golivas bu sözleşmeden doğan hakların kullanılmaması durumunda ve tutum birden çok tekrarlansa bile, bu Golivas‘ın bu hüküm ve diğer maddelerdeki hak ve yetkilerinden feragat ettiği anlamına gelmez.
 
Golivas bu sözleşmede bulunan hükümlerin ihlali ve uyulmamasına rağmen bu durumu kabul etmesi, ona ihlaller karşısında hak ve yetkilerini kaybettirmez ve kısıtlamaz. Aynı şekilde ihlal edilen bir hüküm veya uygulama durumunda Golivas’ın hakkını aramasında geç kalması onun bu ihlal ve uyulmama karşısındaki haklarını ve yetkilerini kaybettiği anlamına gelmez.
 
15-   Anlaşmazlıklarda Yetkili Mahkeme
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 
16-    Sözleşmenin Kurulumu An
 
Üye, kayıt formunu doldurup sisteme giriş yaptığı andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 
17-    Sözleşmenin Feshi

Golivas, iş bu sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak sona erdirebilir.